Przedwstępna umowa sprzedazy nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

26 kwietnia 2013

Istotne elementy umowy przedwstępnej. Jaką formę powinna mieć umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości? Znaczenie zawarcia umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego oraz w zwykłej formie pisemnej. Jakie są roszczenia stron umowy przedwstępnej? Jakie są terminy przedawnienia roszczeń wynikających z umowy przedwstępnej?

czytaj więcej
Sprzedaż nieruchomości a umowa najmu

Sprzedaż nieruchomości nie będącej lokalem mieszkalnym a umowa najmu

23 kwietnia 2013

Czy można zbyć nieruchomość stanowiącą przedmiot najmu? Jakie obowiązki nakłada na sprzedającego umowa najmu w przypadku sprzedaży nieruchomości? Czy należy poinformować najemcę o fakcie zbycia? Jakie uprawnienia względem najemcy ma nabywca nieruchomości? Jakie uprawnienia względem zbywcy ma najemca nieruchomości?

czytaj więcej
Małe wspólnoty zarząd nieruchomością wspólną

Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną w małych wspólnotach (do 7 lokali)

Co należy rozumieć pod pojęciem zarządu nieruchomością wspólną? Jakie przepisy regulują zarząd nieruchomością wspólną w przypadku małych wspólnot? Które zachowania współwłaścicieli mogą być zakwalifikowane jako przekraczające zakres zwykłych czynności? Jakie są wymagania, aby współwłaściciele mogli ważnie dokonać czynności przekraczających zwykły zarząd?

czytaj więcej
Użytkowanie wieczyste sposób korzystania

Sposób korzystania z nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste

12 kwietnia 2013

Czy użytkownik wieczysty może w dowolny sposób korzystać z nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste? Gdzie powinno się znajdować określenie sposobu korzystania z nieruchomości? Czy określenie sposobu korzystania z nieruchomości musi być ujawnione w księdze wieczystej? Jak można oznaczyć sposób wykorzystania nieruchomości? Jakie grożą sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie sposobu korzystania z nieruchomości?

czytaj więcej
Zwrot nakładów na nieruchomości wspólnej

Roszczenia o zwrot nakładów na nieruchomość pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości

11 kwietnia 2013

Zdarza się, iż przy współwłasności rzeczy, pomimo wielu współwłaścicieli, tylko jeden z nich ponosi na nią wydatki, inwestuje i ulepsza. Czy ma on wobec tego jakiekolwiek roszczenia o zwrot nakładów na nieruchomość względem pozostałych współwłaścicieli? Zwrotu jakich wydatków i wartości jakich nakładów można żądać od pozostałych współwłaścicieli i w jakim zakresie? W jakim terminie przedawniają się takie roszczenia?

czytaj więcej