Umowa sprzedaży nieruchomości

Umowa sprzedaży nieruchomości – najważniejsze problemy

31 października 2013

Jakie minimum treści powinna zawierać umowa sprzedaży nieruchomości? Jak określona powinna być cena sprzedaży nieruchomości? Jakie obowiązki mają wobec siebie strony umowy sprzedaży nieruchomość? Jakie uprawnienia z tytułu wystąpienia wad nieruchomości ma kupujący jeśli nieruchomość jest nowa (np. lokal nabywany od dewelopera), a jakie jeśli nieruchomość była wcześniej przedmiotem obrotu (np. dom jednorodzinny nabywany od jego kolejnych właścicieli)? Terminy przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży.

czytaj więcej