Polityka Cookies

Niniejsze zasady określają przechowywanie i dostęp do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług żądanych przez Użytkownika i świadczonych drogą elektroniczną przez Kancelarię Prawną Piszcz i Wspólnicy Sp. z o.o.

I. Definicje

1. Administrator/Kancelaria– oznacza Kancelarię Prawną Piszcz i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000084891, posiadająca NIP: 7822109761, REGON: 631284687, która jako administrator portalu prowadzonego na stronie internetowej: https://piszcz.pl/pl/, przetwarza dane osobowe Użytkowników.
2. Strona Internetowa/Strona – strona internetowa prowadzona pod adresem: https://piszcz.pl/pl/, której administratorem jest Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Poznaniu.
3. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, za pośrednictwem których Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: https://piszcz.pl/pl/,
4. Serwis Prawo w Pracy – oznacza stronę internetową lub aplikację, za pośrednictwem których Administrator prowadzi serwis internetowy – blog o tematyce prawa pracy tj. „Prawo w Pracy”, działający w domenie: https://www.prawowpracy.pl/.
5. Serwis Wizjer Prawny – oznacza stronę internetową lub aplikację, za pośrednictwem których Administrator prowadzi serwis internetowy – zawierający porady prawne o tematyce dotyczącej nieruchomości tj. „Wizjer Prawny”, działający w domenie: https://www.wizjerprawny.pl/.
6. Serwis Radar Prawny – oznacza stronę internetową lub aplikację, za pośrednictwem których Administrator prowadzi serwis internetowy – biuletyn „Radar Prawny” przeznaczony dla kadry zarządzającej małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, działający w domenie: https://biuletyn.piszcz.pl/.
7. Serwisy Kancelarii – oznacza łącznie Serwis, Serwis Prawo w Pracy, Serwis Wizjer Prawny i Serwis Radar Prawny.
8. Cookies – oznacza dane informatyczne (niewielkie pliki tekstowe) zapisywane i przechowywane w Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Strony Internetowej lub Serwisów Kancelarii.
9. Cookies Administratora/Cookies Własne – oznacza dane informatyczne zapisywane i przechowywane przez Administratora, związane ze świadczeniem przez niego usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej lub Serwisów Kancelarii.
10. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony Internetowej lub Serwisów Kancelarii.
11. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony Internetowej lub Serwisów Kancelarii.
12. Użytkownik – oznacza podmiot, który korzysta ze Strony Internetowej lub Serwisów Kancelarii.

II. Jakie rodzaje plików cookies są wykorzystywane przez Administratora?
Pliki cookies stosowane przez Administratora są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Za pośrednictwem tych plików nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów, innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Zastosowanie plików cookies pozwala zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Stronę Internetową lub Serwisy Kancelarii w sposób indywidualny dla każdego Użytkownika. Pliki cookies zawierają informacje o nazwie domeny, z której pochodzą, czasu przechowywania ich na Urządzeniu, a także przypisaną wartość.

W ramach Strony Internetowej lub Serwisów Kancelarii stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies):
• Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony Internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
• Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z powyższych opcji korzystanie ze Strony Internetowej lub Serwisów Kancelarii będzie możliwe, poza funkcjami, które do funkcjonowania wymagają plików cookies.

III. W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?

Cookies własne są wykorzystywane przez Administratora dla niżej wskazanych celów:

a. Konfiguracji Strony Internetowej lub Serwisów Kancelarii poprzez dostosowanie i optymalizację ich zawartości do preferencji Użytkownika, zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu, historii przeglądanych stron w celu rekomendacji treści oraz rozmiaru czcionki, wyglądu Strony Internetowej lub Serwisów Kancelarii oraz innych podobnych ustawień.
b. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony Internetowej lub Serwisów Kancelarii korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
c. Zapamiętania lokalizacji Użytkownika umożliwiającej w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
d. Uwierzytelniania Użytkownika w Strony Internetowej lub Serwisów Kancelarii i zapewnienia sesji Użytkownika dla potrzeb utrzymania sesji Użytkownika Strony Internetowej lub Serwisów Kancelarii (po zalogowaniu) – jeżeli dotyczy, dzięki której nie musi on na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła, poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Strony Internetowej lub Serwisu Kancelarii, a także optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
e. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Strony Internetowej lub Serwisów Kancelarii poprzez dostosowanie ich zawartości do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych Stron Internetowych lub Serwisów Kancelarii. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową lub Serwisów Kancelarii, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
f. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej lub Serwisów Kancelarii polegającego na przetwarzaniu określonych informacji adekwatnie do celu, dla którego zostały zebrane.

IV. Jak określić warunki przechowywania lub uzyskania dostępu przez cookies?

Użytkownik może samodzielnie dostosować ustawienia dotyczące plików cookies, wskazując warunki ich przechowywania, a także uzyskiwania dostępu przez te pliki do Urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej oraz za pomocą konfiguracji danej usługi. Ustawienia mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości i sposobów obsługi plików cookies w przeglądarkach dostępne są w ustawieniach oprogramowania właściwej przeglądarki internetowej.

W każdej chwili Użytkownik może usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w wykorzystywanej przeglądarce internetowej. Zastosowane ograniczenia stosowania plików cookies, mogą wpłynąć na część funkcjonalności dostępnych na Stronie Internetowej lub w Serwisach Kancelarii.

V. Jak wyłączyć cookies w swojej przeglądarce?

Możliwość i sposób wyłączenia cookies uzależniony jest od wykorzystywanej przeglądarki. Poniżej wskazujemy adresy stron twórców, na których została opisana możliwość wyłączenia plików cookies:
1. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
2. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
3. Internet Explorer 7 i 8: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies
4. Internet Explorer 9 i 10: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies
5. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
6. Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042