Zastaw ustawowy

Zastaw ustawowy obciążający ruchomości najemcy wniesione do lokalu mieszkalnego lub użytkowego

29 marca 2013

Jak powstaje i wygasa zastaw na ruchomościach najemcy wniesionych do wynajmowanego lokalu użytkowego lub mieszkalnego? Kogo i jakie rzeczy mogą być objęte zastawem? Jakie należności najemcy z umowy najmu lokalu zabezpiecza zastaw? Czy wynajmujący może siłą sprzeciwić się wyniesieniu rzeczy objętych zastawem? Czy wynajmujący może przejąć na własność rzeczy objęte zastawem?

czytaj więcej
Podwyżka czynszu

Podwyżka czynszu w prywatnych lokalach mieszkalnych

21 marca 2013

Czy ustalona w umowie najmu prywatnego lokalu mieszkalnego stawka czynszu może być podwyższana bez konieczności wypowiadania samej umowy? Czy podwyżka opłat za dostarczane do lokalu media, których koszt ponosi właściciel lokalu, wymaga zmiany stawki czynszu? Jak często wynajmujący może podwyższać czynsz w czasie trwania najmu?

czytaj więcej
Remont a przebudowa

Czym się różni remont od przebudowy oraz jak się ma budowa do robót budowlanych na gruncie prawa budowlanego?

20 marca 2013

Analiza wniosków składanych do organów administracji architektoniczno-budowlanej pozwala stwierdzić, iż inwestorzy występując o pozwolenie na budowę lub zgłaszając roboty budowlane w sposób całkowicie dowolny i wymienny posługują się pojęciami takimi jak remont, modernizacja, montaż, przebudowa, roboty budowlane i budowa. Czy pojęcia te są tożsame? Jakie roboty budowlane składają się na remont a jakie na przebudowę? W przypadku jakich robót budowlanych wystarczy zgłoszenie, a na jakie wymagane jest już pozwolenie na budowę?

czytaj więcej
Timeshare

Timeshare – czyli jak zapewnić sobie prawo do korzystania z nieruchomości wakacyjnych

15 marca 2013

Zbliżające się wakacje letnie lub ferie zimowe, czy nawet dłuższy weekend wywołują u nas niejednokrotnie panikę. Trzeba bowiem znaleźć dobre miejsce noclegowe, najlepiej w ulubionej miejscowości i za rozsądną cenę. Zdarza się, iż noclegu szukamy w ostatniej chwili. Czy nie byłoby lepiej zabezpieczyć się w tym zakresie na kolejne kilka lat - zapewnić sobie możliwość korzystania z nieruchomości wakacyjnych np. domku letniskowego lub apartamentu w ulubionym kurorcie przez tydzień lub dwa w konkretnym terminie każdego roku, za cenę z góry ustaloną, bez konieczności każdorazowego poszukiwania ciekawego noclegu? Temu właśnie służy timeshare, coraz popularniejszy na świecie, ale wciąż zbyt rzadko stosowany w Polsce. Na czym polega timeshare, kto może taką umowę zawrzeć i co może być przedmiotem timeshare?

czytaj więcej
Służebność zwrot wynagrodzenia

Zwrot wynagrodzenia za służebność

5 marca 2013

Czy w przypadku wygaśnięcia służebności przed upływem terminu, na który została ustanowiona, przedsiębiorstwo infrastrukturalne może żądać zwrotu wynagrodzenia za służebność przesyłu wypłaconego właścicielowi nieruchomości obciążonej?

czytaj więcej
Milczące przedłużenie umowy najmu

Kiedy i na jakich warunkach możliwe jest milczące przedłużenie umowy najmu?

Zdarza się, iż pomimo upływu okresu na jaki została zawarta umowa najmu najemca nadal użytkuje lokal będący przedmiotem najmu. Sytuacja taka wynika czasem z roztargnienia wynajmującego a nierzadko, mając na uwadze dobrze układającą się współpracę, strony umowy są zainteresowane kontynuowaniem najmu na dotychczasowych zasadach. Co dzieje się w takim przypadku ze stosunkiem najmu? Jakie znaczenie dla zaistniałej sytuacji ma zachowanie się wynajmującego i najemcy? Czy każde użytkowanie lokalu po upływie terminu na jaki umowa najmu została zawarta można zakwalifikować jako milczące przedłużenie umowy?

czytaj więcej