sprzedaż lokalu

Uwaga na budynki wybudowane na kilku działkach

5 lipca 2019

Pomimo tego, że wśród społeczeństwa panuje coraz większa świadomość, że w transakcjach dotyczących nieruchomości warto skorzystać z pomocy specjalisty to jednak wielu nabywców oraz deweloperów często nie ma świadomości na jakie problemy mogą natrafić podczas zawierania transakcji sprzedaży nieruchomości. Z pozoru proste transakcje sprzedaży lokalu mogą się bardzo skomplikować, szczególnie w sytuacji kiedy nieruchomość została wybudowana na kilku działkach.

czytaj więcej
Użytkowanie wieczyste

Zasady wnoszenia zaktualizowanej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

10 sierpnia 2017

Jak pokazuje praktyka, zaktualizowane opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przewyższają wysokość dotychczasowych opłat kilka lub kilkanaście (a czasem nawet kilkaset) razy. Ustawodawca, chcąc zminimalizować ujemne konsekwencje dla użytkowników z tytułu tak dużego wzrostu opłat rocznych, przewidział ich stopniowe podwyższanie. Jakie są zatem zasady wnoszenia zaktualizowanej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego?

czytaj więcej
Użytkowanie wieczyste sposób korzystania

Sposób korzystania z nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste

12 kwietnia 2013

Czy użytkownik wieczysty może w dowolny sposób korzystać z nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste? Gdzie powinno się znajdować określenie sposobu korzystania z nieruchomości? Czy określenie sposobu korzystania z nieruchomości musi być ujawnione w księdze wieczystej? Jak można oznaczyć sposób wykorzystania nieruchomości? Jakie grożą sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie sposobu korzystania z nieruchomości?

czytaj więcej
Użytkowanie wieczyste a rozliczenie

Obniżenie opłaty za użytkowanie wieczyste – wniosek o odwołanie do SKO

10 kwietnia 2013

W jakich sytuacjach użytkownik wieczysty może złożyć wniosek do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO) o obniżenie opłaty za użytkowanie wieczyste? Kto jest stroną postępowania aktualizacyjnego? Jakie są konsekwencje nieprawidłowego wskazania strony postępowania? Czy wniosek o odwołanie do SKO podlega opłacie skarbowej? Jaką opłatę roczną należy ponieść w przypadku złożenia wniosku do SKO? Od kiedy zaczyna obowiązywać nowa wysokość opłaty?

czytaj więcej
Użytkowanie wieczyste - zaktualizowana opłata

Procedura aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste

W jaki sposób odbywa się aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego? Jakie są przesłanki aktualizacji opłaty? Z czyjej inicjatywy następuje wszczęcie postępowania aktualizacyjnego? Na kim spoczywa ciężar udowodnienia przesłanek uzasadniających aktualizację opłaty? Od jakiego momentu użytkownik wieczysty jest obowiązany uiszczać zaktualizowaną opłatę?

czytaj więcej