Sprzedaż nieruchomości w trakcie najmu

Roszczenia o zwrot nakładów przy sprzedaży nieruchomości w trakcie trwania umowy najmu

17 sierpnia 2017

Właściciel nieruchomości, czy to gruntowej czy lokalowej może swobodnie nią rozporządzać bez ograniczeń, nawet jeśli jest ona przedmiotem najmu lub dzierżawy. Tym samym, w trakcie trwania umowy najmu lub dzierżawy może dojść do sprzedaży takiej nieruchomości. Jak wówczas kształtują się roszczenia najemcy (dzierżawcy) z tytułu poczynionych na taką nieruchomość nakładów? Czy przysługują mu nadal roszczenia o ich zwrot? Do kogo można kierować takie roszczenia – do zbywcy czy nabywcy nieruchomości?

czytaj więcej
Ryczalt od zysków z najmu

Kiedy można wybrać ryczałt od zysków z najmu

2 marca 2017

Nowa linia interpretacyjna w zakresie najmu lokali może znacząco wpłynąć na dotychczasowe rozliczenia z fiskusem. Właściciele wynajmujący lokale mieszkalne powinni zwrócić uwagę nie na liczbę wynajętych mieszkań, ale na czas wynajmu.

czytaj więcej
Opodatkowanie najmu w ramach działalności gospodarczej

Opodatkowanie przychodów z najmu lokalu mieszkalnego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

17 sierpnia 2016

Jakie są zasady opodatkowania przychodów z najmu lokalu mieszkalnego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej? Jakie plusy a jakie minusy ma wynajem lokalu mieszkalnego w ramach działalności gospodarczej? Kiedy należy wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy i jakie zeznanie podatkowe należy złożyć? Sprawdź, w jaki sposób poprawnie rozliczać się z Urzędem Skarbowy w przypadku najmu lokalu mieszkalnego.

czytaj więcej
Najemca a podatek od nieruchości

W jakich okolicznościach najemca bądź dzierżawca zobowiązany jest zapłacić podatek od nieruchomości?

19 sierpnia 2015

Co podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości? Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości? Kto będzie zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości w przypadku zawarcia umowy najmu bądź umowy dzierżawy? Czy można w umowie najmu bądź dzierżawy uczynić podatnikiem podatku od nieruchomości najemcę lub dzierżawcę i zwolnić z obowiązku podatkowego właściciela? Do kiedy należy zapłacić podatek od nieruchomości?

czytaj więcej
Najem przedawnie roszczeń

Przedawnienie roszczeń ze stosunku najmu

Jakie mogą być roszczenia ze stosunku najmu? Czy termin przedawnienia roszczeń ze stosunku najmu dla wszystkich roszczeń jest taki sam? W jakim terminie strony umowy najmu mogą dochodzić wzajemnych roszczeń? Czy dla długości terminu przedawnienia roszczeń ze stosunku najmu ma znaczenie czy strony umowy najmu są przedsiębiorcami? Czy bieg terminu przedawnienia roszczeń z umowy najmu można przerwać?

czytaj więcej
Najem a dzierżawa

Umowa najmu, a umowa dzierżawy nieruchomości

25 lutego 2014

Czym różni się umowa najmu od umowy dzierżawy nieruchomości? Co to są pożytki? Jakie są terminy wypowiedzenia każdej z umów? Kogo obciąża koszt utrzymania nieruchomości w czasie trwania najmu i dzierżawy? Czy dzierżawca lub najemca może mieć roszczenie o obniżenie umówionego czynszu?

czytaj więcej
Wypowiedzenie umowy najmu

Jak wypowiedzieć umowę najmu lokalu mieszkalnego

11 czerwca 2013

Czy najemca i wynajmujący mogą swobodnie wypowiedzieć umowę najmu lokalu mieszkalnego niewchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy i nie stanowiącej umowy najmu okazjonalnego? W jaki sposób wynajmujący może przeciwdziałać brakowi swobody przy wypowiadaniu umowy najmu lokalu mieszkalnego? Czy treść umowy najmu lokalu mieszkalnego musi zawsze dopuszczać możliwość jej rozwiązania w drodze wypowiedzenia?

czytaj więcej