Uchwała wspólnoty mieszakniowej poza zebraniem

Podjęcie uchwały przez wspólnotę mieszkaniową poza zebraniem właścicieli

14 maja 2013

W jaki sposób wspólnota mieszkaniowa podejmuje decyzje dotyczące nieruchomości wspólnej? Które wspólnoty nie mają obowiązku podejmowania decyzji w drodze uchwał? Jakie czynności zarządu dotyczące nieruchomości wspólnej wymagają podjęcia uchwały przez wspólnotę? Jakie są sposoby podjęcia uchwały przez wspólnotę? Czy można podjąć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej poza zebraniem wspólnoty mieszkaniowej? Na czym polega podjęcie uchwały w drodze indywidualnego zbierania głosów? Kto może zbierać głosy w trybie ich indywidualnego zbierania? Czy zebranie głosów przez osobę nieuprawnioną skutkuje jej wadliwością i możliwością jej uchylenia? W jaki sposób właściciel dowiaduje się o treści uchwały podjętej poza zebraniem wspólnoty? Jakie znaczenie ma powiadomienie o treści uchwały zapadłej poza zebraniem?

czytaj więcej
Wspólnota mieszkaniowa w spółdzielni

Jak założyć wspólnotę mieszkaniową w spółdzielni?

Jak założyć wspólnotę mieszkaniową w spółdzielni? Jakie są możliwe sposoby przekształcenia spółdzielni we wspólnotę? Jak wyodrębnić wspólnotę ze spółdzielni? Czy zarząd spółdzielni może sprzeciwić się powstaniu wspólnoty mieszkaniowej? Kto sprawuje zarząd we wspólnocie powstałej ze spółdzielni? Czy wraz z powstaniem wspólnoty jej członkowie tracą status członków spółdzielni?

czytaj więcej
Zadatek a zaliczka

Zadatek a zaliczka

9 maja 2013

Czym różni się zadatek od zaliczki? Czy zadatek jest zwrotny? Czy aby nadać dokonywanej wpłacie znaczenia tożsamego z zadatkiem wystarczy w umowie wskazać, że kwota wpłacana będzie tytułem zadatku? Jakie roszczenia przysługują kupującemu jeśli wpłacił zaliczkę a umowa sprzedaży nieruchomości nie została zawarta? Czy kwoty wpłacone tytułem zadatku lub zaliczki są częścią ceny sprzedaży nieruchomości? Czy można dochodzić roszczeń odszkodowawczych ponad kwotę zadatku?

czytaj więcej
VAT a najem lokalu

VAT a najem lokalu mieszkalnego

7 maja 2013

Czym jest umowa najmu? Czy najem lokalu mieszkalnego można uznać za usługę? Czy najem lokalu mieszkalnego może być zwolniony z podatku VAT? Artykuł dotyczy wyłącznie sytuacji, w której osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej wynajmuje lokal mieszkalny na cele mieszkalne.

czytaj więcej