księga wieczysta

Kłopotliwe dwie księgi wieczyste na jednej nieruchomości

20 stycznia 2020

Księga wieczysta stanowi podstawową bazę wiedzy przedstawiającą – przynajmniej w założeniu –  aktualny stan prawny nieruchomości, ukazujący prawa rzeczowe oraz prawa obligacyjne przysługujące określonym podmiotom. Księgi wieczyste zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (ukwih) prowadzone są dla danej nieruchomości (gruntowej/budynkowej/lokalowej) lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (ograniczonego prawa rzeczowego).

czytaj więcej
Księga wieczysta dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Księga wieczysta dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

31 października 2013

Czy istnieje obowiązek założenia księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu? Jak założyć taką księgę wieczystą? Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku do ksiąg wieczystych? Jakie informacje zawiera księga wieczysta prowadzona dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu? Kiedy założenie księgi wieczystej okazuje się być konieczne? Jakie są korzyści z założenia księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu?

czytaj więcej
Nieruchomość od osoby wpisanej do księgi wieczystej

Nabycie nieruchomości od osoby wpisanej do księgi wieczystej, która nie jest właścicielem nieruchomości

6 czerwca 2013

Czy można skutecznie nabyć nieruchomość od osoby nieuprawnionej? Jakie znaczenie ma rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych? Które działy księgi wieczystej obejmuje rękojmia? Jakie warunki musi spełnić osoba, która chce skorzystać z ochrony? Czy można polegać na odpisach z ksiąg wieczystych uzyskanych w sądach lub ich elektronicznych wersjach dostępnych w Internecie? Co wyłącza możliwość skorzystania z ochrony zapewnionej przez rękojmię? Czy można zrzec się ochrony wynikającej w rękojmi?

czytaj więcej
Użytkowanie wieczyste w księdze wieczystej

Wpis użytkowania wieczystego do księgi wieczystej

5 kwietnia 2013

Jak należy rozumieć konstytutywność wpisu użytkowania wieczystego do księgi wieczystej? Od kiedy na użytkowniku wieczystym spoczywa obowiązek uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego? Jakie są tego praktyczne konsekwencje? Jaki ma to wpływ na sytuację prawną użytkownika wieczystego?

czytaj więcej