Serwis Wizjer Prawny oferuje praktyczne i rzetelne porady prawne oraz podatkowe z zakresu obrotu i zarządzania nieruchomościami. Porady przygotowane są przez doświadczony zespół radców prawnych oraz adwokatów, który od wielu lat świadczy profesjonalne usługi prawne dla branży nieruchomościowej. Kładziemy duży nacisk na to, by wiedza dostarczana użytkownikom stanowiła praktyczne rozwiązanie problemu, z którym się zmagają.

Mamy nadzieję, że porady zamieszczone w Serwisie będą pomocne w Państwa działalności.

Wraz ze zmieniającym się prawem oraz pojawieniem się ciekawych problemów prawnych serwis jest systematycznie i na bieżąco uzupełniany o kolejne porady. Chcielibyśmy, abyście Państwo współtworzyli nasz Serwis.

Zachęcamy do przesłania do nas maila z propozycją tematów kolejnych porad.

Najnowsze porady prawne

Zasiedzenie nieruchomości z czasów PRL

Czas niezbędny do zasiedzenia nieruchomości państwowej objętej w posiadanie samoistne w czasach PRL

4 kwietnia 2013

Czy możliwe było zasiedzenie nieruchomości państwowej w czasach PRL? Jaki jest czas niezbędny do zasiedzenia nieruchomości państwowej znajdującej się w posiadaniu samoistnym przed 1 października 1990 roku? Czy na czas niezbędny do zasiedzenia nieruchomości ma wpływ okres jej posiadania w czasie gdy zasiedzenie nie było możliwe? Czy na czas niezbędny do zasiedzenia wpływa okres jej posiadania przed wprowadzeniem ograniczeń w zasiedzeniu nieruchomości państwowych?

czytaj więcej
Korzystanie z nieruchomości wspólnej

Ustalenie sposobu posiadania i korzystania z nieruchomości wspólnej przez współwłaścicieli

3 kwietnia 2013

W jaki sposób współwłaściciele mogą korzystać z nieruchomości wspólnej? Czy można uregulować posiadanie i korzystanie z nieruchomości wspólnej w inny sposób niż przewiduje to kodeks cywilny? Co to jest podział quod usum? Jak zapewnić, aby ustalony między współwłaścicielami sposób korzystania z nieruchomości wspólnej był wiążący mimo zmiany osoby współwłaściciela nieruchomości?

czytaj więcej
Nakłady poczynione przez dzierżawcę

Sprzedaż nakładów poczynionych przez dzierżawcę na nieruchomości

W praktyce spotyka się umowy, w których dzierżawca po ustaniu stosunku dzierżawy sprzedaje nowemu dzierżawcy nakłady poczynione na dzierżawionej nieruchomości, w postaci obiektu budowlanego (np. pawilonu handlowego). Kiedy obiekt budowlany może być sprzedany jako nakład poczyniony na nieruchomość? Co jest przedmiotem takiej sprzedaży i jaką formę powinna mieć umowa?

czytaj więcej
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego – aspekty szczególne

1 kwietnia 2013

Jaką minimalną treść powinna zawierać umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego? Czym różni się weryfikacja stanu prawnego nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste od weryfikacji prawa własności nieruchomości? Jakie są ryzyka związane z nabyciem gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste bez uprzedniej weryfikacji jego stanu prawnego i faktycznego? Czy istotny jest fakt zabudowania gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste, mającego być przedmiotem sprzedaży? Jaką formę powinna mieć umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego?

czytaj więcej
Sprzedaż nieruchomości a umowa najmu

Sprzedaż nieruchomości pod warunkiem

Czy można zawrzeć umowę sprzedaży nieruchomości pod warunkiem? Jaki skutek ma umowa sprzedaży nieruchomości pod warunkiem? Jakie roszczenia przysługują kupującemu z umowy sprzedaży nieruchomości zawartej pod warunkiem?

czytaj więcej
Zastaw ustawowy

Zastaw ustawowy obciążający ruchomości najemcy wniesione do lokalu mieszkalnego lub użytkowego

29 marca 2013

Jak powstaje i wygasa zastaw na ruchomościach najemcy wniesionych do wynajmowanego lokalu użytkowego lub mieszkalnego? Kogo i jakie rzeczy mogą być objęte zastawem? Jakie należności najemcy z umowy najmu lokalu zabezpiecza zastaw? Czy wynajmujący może siłą sprzeciwić się wyniesieniu rzeczy objętych zastawem? Czy wynajmujący może przejąć na własność rzeczy objęte zastawem?

czytaj więcej