Facebook

Najnowsze porady prawne

Prawo pierwokupu i wykupu, czyli co ulegnie zmianie, gdy „spółka rolna” stanie się spółką Skarbu Państwa?

Jak skorzystanie przez Agencję Nieruchomości Rolnych z prawa pierwokupu lub wykupu może przyczynić się do ogromnych zmian w spółce będącej właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości rolnych? Kto skorzysta, a kto straci na nowych regulacjach prawnych? W jaki sposób przygotować spółkę do zmian i jakie są możliwości prywatyzacji spółki z udziałem Skarbu Państwa?

Budowa na gruncie rolnym bez decyzji o odrolnieniu może być kosztowna

Planujesz budowę na gruncie rolnym? Kto podejmuje decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej? Ile trzeba zapłacić za rozpoczęcie budowy bez wymaganej decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej? Kto odpowiada za odrolnienie bez wymaganej decyzji? Sprawdź, ile kosztuje odrolnienie ziemi i jakie formalności należy spełnić.

Opłata legalizacyjna – kiedy możemy rozłożyć ją na raty, odroczyć lub umorzyć

Czym jest opłata legalizacyjna? W jakich sytuacjach można rozłożyć ją na raty, odroczyć termin płatności lub wnosić o jej umorzenie? Kto rozpatruje wniosek o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie opłaty legalizacyjnej? Co powinno znaleźć się we wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej? Czy można odwołać się od decyzji odmownej? Jaki wpływ ma złożenie przez inwestora wniosku o zastosowanie względem niego jednej z powyższych ulg w zapłacie opłaty legalizacyjnej na toczące się postępowanie legalizacyjne?

Zasada dobrego sąsiedztwa, czyli czy możliwa jest realizacja budynku usługowego wśród zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Czym jest zasada dobrego sąsiedztwa? Czy wśród zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej może powstać budynek usługowy? Jakich usług nie będzie można realizować na osiedlu budynków mieszkalnych?

Nowe zasady obrotu lasami prywatnymi

Z dniem 1 maja 2016 roku weszły w życie przepisy ustanawiające nowe zasady nabywania niepaństwowych gruntów leśnych. Ustawa o zmianie ustawy o lasach, wprowadza mechanizmy umożliwiające nabywanie „prywatnych” gruntów leśnych przez Skarb Państwa. Działające w jego imieniu Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” w myśl nowych przepisów posiada bowiem prawo pierwokupu oraz prawo wykupu takich nieruchomości. Jak wygląda proces pierwokupu lasów przez Skarb Państwa? Czy Skarb Państwa może ingerować w postanowienia umowy sprzedaży? W jakich przypadkach Skarb Państwa jest wyłączony z możliwości pierwokupu?