Facebook

Najnowsze porady prawne

Będzie łatwiej wyciąć drzewo

Nowe regulacje wynikające z ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw, którą uchwalił Sejm 16 grudnia 2016 roku, powinny uprościć proces wycinki drzew i krzewów z nieruchomości. Dlatego też od 1 stycznia 2017 roku rozszerzeniu uległ katalog przypadków, w których na usunięcie drzewa lub krzewu pozwolenie w ogóle nie będzie potrzebne bądź też nie będzie pobierana z tego tytułu opłata. Ustawa zakłada również uproszczenie sposobu ustalenia opłaty za wycinkę.

Przejęcie spółdzielni rolniczej przez spółkę kapitałową a grunty rolne

Wprowadzenie nowych regulacji dotyczących obrotu ziemią rolną skłania ewentualnych nabywców do szukania sposobów na przysłowiowe „obchodzenie” ustawy. Oczywiście znajomość przepisów pozwala niekiedy na skuteczne i zgodne z prawem uzyskanie zamierzonego efektu ekonomicznego, pomimo pozornego braku takiej możliwości. Czynności takich należy jednak dokonywać z wielką ostrożnością i po gruntownym przemyśleniu skutków prawnych.

Posiadanie zależne nieruchomości wywodzone ze stosunku obligacyjnego a możliwość zasiedzenia służebności przesyłu przez przedsiębiorcę przesyłowego – część II

Wyprowadzane ze stosunku obligacyjnego (np. umowy najmu, dzierżawy, użyczenia) posiadanie zależne nieruchomości zajętych pod infrastrukturę przesyłową, wykonywane przez przedsiębiorcę przesyłowego, wyklucza możliwość zasiedzenia służebności przesyłu. Takie posiadanie nie może być upatrywane jako posiadanie prowadzące do zasiedzenia służebności przesyłu. W tej sytuacji nie może być bowiem mowy o przypisaniu przedsiębiorcy przesyłowemu zamiaru niezbędnego do zasiedzenia, skoro przedsiębiorca nie ma woli (animus) posiadania służebności, lecz swoje uprawnienia wykonuje pozostając w przekonaniu, że nawiązał z właścicielem nieruchomości obligacyjny stosunek prawny uprawniający go do korzystania z nieruchomości.

Posiadanie zależne nieruchomości wywodzone ze stosunku obligacyjnego a możliwość zasiedzenia służebności przesyłu przez przedsiębiorcę przesyłowego – część I

Przedmiotem niniejszej publikacji są rozważania na temat tego, czy wykonywane przez przedsiębiorcę przesyłowego posiadanie zależne nieruchomości wyprowadzane ze stosunku obligacyjnego (np. umowy najmu, dzierżawy, użyczenia) w zakresie urządzeń przesyłowych zlokalizowanych na tej nieruchomości może prowadzić do zasiedzenia przez niego odpowiedniej służebności przesyłu. Ujmując to zagadnienie nieco bardziej obrazowo, chodzi o ustalenie, czy przedsiębiorca przesyłowy, który od wielu lat korzysta z nieruchomości zajętej pod infrastrukturę przesyłową na podstawie umowy obligacyjnej zawartej z właścicielem nieruchomości, może po upływie ustawowych terminów powoływać się na zasiedzenie służebności przesyłu, by w ten sposób uzyskać trwalszy – od obligacyjnego – tytuł prawny do nieruchomości.

Podatek od nieruchomości w przypadku wydzielenia spółki

Kto zapłaci podatek od nieruchomości w przypadku wydzielenia spółki (spółka dzielona czy spółka przejmująca)? Jakie konsekwencje dla spółek ma częściowa sukcesja uniwersalna? Kto decyduje o tym, która ze spółek jest zobowiązana do zapłaty podatku od nieruchomości? Sprawdź, która ze spółek jest zobowiązana do zapłaty podatku od nieruchomości w przypadku wydzielenia.