Zmiany w prawie budowlanym

Z nowym rokiem weszła w życie zmiana ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, która została wprowadzana w ramach rządowej ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Wśród zmian znalazła się między innymi kwestia rozszerzenia przypadków, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane. Nowe rozwiązanie powinno uprościć formalności dla części osób i przedsiębiorców, którzy planują rozpoczęcie budowy.

Zmiana z 28 czerwca 2015 roku

Jedna z ostatnich nowelizacji prawa budowlanego weszła w życie 28 czerwca 2015 roku. Rozszerzyła ona katalog inwestycji, których rozpoczęcie nie wymaga w ogóle uzyskania pozwolenia na budowę. Najważniejszą zmianą dla wielu osób było zniesienie takiego obowiązku w stosunku do wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których zakres oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. W przypadku, gdy przedsiębiorca lub osoba planuje budowę spełniająca powyższe kryteria wystarczające jest zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy, co znacząco upraszcza proces administracyjny.

Zmiany od 1 stycznia 2017 roku

Zmiany, które weszły w życie z początkiem 2017 roku stanowią dalszą liberalizację prawa budowlanego w tym zakresie. Podjęte działania powinny uprościć przedsiębiorca realizacje inwestycji poprzez skrócenie formalności. Katalog robót budowlanych, w stosunku do których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę został bowiem rozszerzony o:

  1. budowę:
    • wolnostojących wiat o powierzchni zabudowy do 35m2, przy czym łączna liczba takich obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2 powierzchni działki,
    • instalacji klimatyzacyjnej,
    • zjazdów z dróg krajowych oraz zatok parkingowych na tych drogach,
    • przepustów o średnicy do 100 cm;
  2. przebudowę budynków, w stosunku do których wymagane jest pozwolenie na budowę, jeżeli przebudowa nie dotyczy przegród zewnętrznych tych budynków (ścian zewnętrznych, dachu, fundamentów) oraz elementów konstrukcyjnych, a także z wyłączeniem budynków, których projekty wymagają uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Pozwolenie na przebudowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych od 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązek uzyskania pozwolenia na przebudowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych został ograniczony jedynie do przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych tych budynków i tylko w przypadku, gdy przebudowa prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania. Należy zwrócić uwagę na fakt, że przebudowę w rozumieniu prawa budowlanego stanowi wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem tzw. charakterystycznych parametrów, jak kubatura, powierzchnia zabudowy czy wysokość.

 

Autorzy: