Wycinka drzew

Nowe regulacje wynikające z ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw, którą uchwalił Sejm 16 grudnia 2016 roku, powinny uprościć proces wycinki drzew i krzewów z nieruchomości. Dlatego też od 1 stycznia 2017 roku rozszerzeniu uległ katalog przypadków, w których na usunięcie drzewa lub krzewu pozwolenie w ogóle nie będzie potrzebne bądź też nie będzie pobierana z tego tytułu opłata. Ustawa zakłada również uproszczenie sposobu ustalenia opłaty za wycinkę.

Wycinka po nowemu

Pomimo tego, że zgodnie z nowymi zasadami nadal będzie wymagane zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów, ustawodawca poszerzył katalog sytuacji, w których zezwolenie w ogóle nie będzie potrzebne. Najważniejszą zmianą jest uproszczenie wycinki przez osoby fizyczne, które będą chciały usunąć drzewa lub krzewy z własnej nieruchomości, przy czym wycinka ma miejsce na cele nie związane z działalnością gospodarczą. W takich wypadkach nie będzie już potrzebne uzyskanie zezwolenia. Oszczędzi to właścicielom nieruchomości czas, jaki dotychczas musieli poświęcać na przejście odpowiedniej procedury administracyjnej, aby uzyskać stosowne zezwolenie. Ponadto, zmianie uległy wytyczne do mierzenia obwodu drzewa, które nie będzie dokonywane na wysokości 5 cm (jak dotychczas) a 130 cm, czyli w korzystniejszy dla właściciela nieruchomości sposób.

Nowe limity obwodu pnia a zezwolenie na wycinkę

Zwiększone zostały również limity obwodu pnia drzewa warunkujące zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia. Ustawodawca wskazał, że zezwolenie nie jest wymagane, gdy:
1) obwód pnia wynosi do 100 cm (wcześniej do 35 cm) w przypadku drzew szybkorosnących;
2) obwód pnia wynosi do 50 cm (wcześniej do 25 cm) w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Należy również podkreślić, że uzyskanie zezwolenia nie będzie potrzebne w przypadku usunięcia drzew lub krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Nowe limity obwodu pnia a zezwolenie a opłaty za wycinkę

Ustawodawca zwiększył również limity obwodu pnia warunkujące możliwość zwolnienia z uiszczenia opłaty za wycinkę drzew. Dotychczas z opłat były zwolnione drzewa i krzewy o obwodzie pnia do 75 cm w przypadku drzew szybkorosnących oraz do 50 cm dla pozostałych gatunków drzew wycinanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze zgodnego z planem miejscowym albo warunkami zabudowy. Obecnie z opłat zwolniona jest wycinka drzew i krzewów, gdy:

  1. obwód pnia wynosi do 120 cm w przypadku drzew szybkorosnących;
  2. obwód pnia wynosi do 80 cm dla pozostałych gatunków drzew wycinanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze zgodnego z planem miejscowym albo warunkami zabudowy

Zgodnie z nowymi przepisami rada gminy będzie mogła w uchwale objąć zwolnieniem z opłat również inne drzewa lub krzewy niż to zostało określone w ustawie.

Gminy naliczą stawki za wycinkę drzew

Od 1 stycznia 2017 roku to gminy w uchwale, a nie minister w rozporządzeniu, będą ustalać stawki za wycinkę. Ustawodawca wprowadził jedynie dwie stawki maksymalne – 500 zł za usunięcie drzewa oraz 200 zł za usunięcie krzewów – które będą ograniczeniem dla organu gminy.

Jeżeli rada gminy nie uchwali własnych stawek opłat, właściciele będą płacić maksymalne stawki jednolicie dla każdego gatunku drzewa lub krzewu. Na nowych zasadach opłaty mają być obliczane w następujący sposób:

  1. za usunięcie drzewa – stawka opłaty określona przez radę gminy (albo stawka maksymalna) x liczba cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
  2. za usunięcie krzewu – stawka opłaty określona przez radę gminy (albo stawka maksymalna) x liczba metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej krzewami.

Stawki mają być co roku aktualizowane w oparciu o wskaźnik inflacji.

 

Autor: