Prawo nieruchomości 2017 – podsumowanie zmian

Prawo nieruchomości 2017 – podsumowanie zmian

8 stycznia 2018

Rok 2017, podobnie jak poprzednie lata, obfitował w nowości legislacyjne. Zmiany dotyczyły wielu dziedzin prawa. Tradycyjnie nie ominęły również szeroko pojętego prawa nieruchomości. Poniższy artykuł stanowi podsumowanie najważniejszych zmian prawnych, które dotyczą tej branży.

czytaj więcej
Istotne odstapienie od projektu

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego od 2017 roku

17 lutego 2017

Wprowadzona 1 stycznia 2017 roku zmiana ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane reguluje również kwestię odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego. Nowe regulacje mają na celu większą liberalizację prawa budowlanego w tym zakresie. Dzięki temu niektórzy inwestorzy będą mogli uniknąć postępowania legalizacyjnego, które jest wymagane w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego.

czytaj więcej
Budowa bez zgłoszenia i pozwolenia

Kiedy można budować bez zgłaszania zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych

8 lutego 2017

Z nowym rokiem weszła w życie zmiana ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane. Wśród licznych zmian związanych z rządową ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, wprowadziła ona również modyfikacje w zakresie obowiązku zgłaszania zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych. Dzięki temu powstał nowy katalog robót budowlanych, które nie wymagają uprzedniego zgłoszenia.

czytaj więcej
Zmiany w prawie budowlanym

Od 2017 roku wybudujesz więcej bez pozwolenia na budowę

23 stycznia 2017

Z nowym rokiem weszła w życie zmiana ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, która została wprowadzana w ramach rządowej ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Wśród zmian znalazła się między innymi kwestia rozszerzenia przypadków, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane. Nowe rozwiązanie powinno uprościć formalności dla części osób i przedsiębiorców, którzy planują rozpoczęcie budowy.

czytaj więcej
Kodeks urbanistyczno-budowlany

Kodeks urbanistyczno-budowlany – planowane zmiany w branży nieruchomości

11 października 2016

W aktualnym stanie prawnym zrealizowanie inwestycji budowlanej wiąże się z koniecznością przejścia skomplikowanej i długotrwałej procedury. Dążąc do jej uproszczenia, Rząd planuje uchwalenie tzw. kodeksu urbanistyczno-budowlanego, który będzie kompleksowo regulował kwestie aktualnie rozproszone w kilku, czy nawet kilkunastu aktach prawnych.

czytaj więcej
Legalna budowa

Jak legalnie prowadzić roboty budowlane i użytkować obiekty budowlane?

29 września 2016

Co do zasady prowadzenie robót budowlanych wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, zaś użytkowanie obiektu budowlanego wiąże się z koniecznością zawiadomienia organu o zakończeniu budowy. Jakie odstępstwa od tych zasad przewiduje prawo budowlane? Kiedy należy dokonać zgłoszenia robót budowlanych i zawiadomić o zakończeniu budowy? W jakim terminie organ może się temu sprzeciwić? Czy pozwolenia na budowę i na użytkowanie obiektu budowlanego muszą być ostateczne? Z jakimi konsekwencjami powinien liczyć się inwestor, gdy po rozpoczęciu prowadzenia robót budowlanych pozwolenie na budowę nie stanie się ostateczne, wygaśnie, zostanie uchylone lub uznane za nieważne?

czytaj więcej
Opłata legalizacyjna

Opłata legalizacyjna – kiedy możemy rozłożyć ją na raty, odroczyć lub umorzyć

3 lipca 2016

Czym jest opłata legalizacyjna? W jakich sytuacjach można rozłożyć ją na raty, odroczyć termin płatności lub wnosić o jej umorzenie? Kto rozpatruje wniosek o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie opłaty legalizacyjnej? Co powinno znaleźć się we wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej? Czy można odwołać się od decyzji odmownej? Jaki wpływ ma złożenie przez inwestora wniosku o zastosowanie względem niego jednej z powyższych ulg w zapłacie opłaty legalizacyjnej na toczące się postępowanie legalizacyjne?

czytaj więcej
Przeniesienie pozwolenia na budowę

Przeniesienie pozwolenia na budowę

8 kwietnia 2013

Na kogo można przenieść pozwolenie na budowę i na jakich warunkach? Kto jest uprawniony do złożenia wniosku o przeniesienie pozwolenia i jakie dokumenty musi do niego dołączyć? Jaki jest organ właściwy do rozpatrzenia wniosku? Co należy sprawdzić przed złożeniem wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę?

czytaj więcej
Remont a przebudowa

Czym się różni remont od przebudowy oraz jak się ma budowa do robót budowlanych na gruncie prawa budowlanego?

20 marca 2013

Analiza wniosków składanych do organów administracji architektoniczno-budowlanej pozwala stwierdzić, iż inwestorzy występując o pozwolenie na budowę lub zgłaszając roboty budowlane w sposób całkowicie dowolny i wymienny posługują się pojęciami takimi jak remont, modernizacja, montaż, przebudowa, roboty budowlane i budowa. Czy pojęcia te są tożsame? Jakie roboty budowlane składają się na remont a jakie na przebudowę? W przypadku jakich robót budowlanych wystarczy zgłoszenie, a na jakie wymagane jest już pozwolenie na budowę?

czytaj więcej