Budowa bez zgłoszenia i pozwolenia

Z nowym rokiem weszła w życie zmiana ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane. Wśród licznych zmian związanych z rządową ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, wprowadziła ona również modyfikacje w zakresie obowiązku zgłaszania zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych. Dzięki temu powstał nowy katalog robót budowlanych, które nie wymagają uprzedniego zgłoszenia.

Katalog prac bez obowiązku zgłoszenia

Rozpoczęcie robót budowlanych co do zasady wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Przystąpienie do budowy jedynie na podstawie zgłoszenia możliwe jest wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie Prawo budowlane. Z dniem 1 stycznia 2017 roku ustawodawca wyłączył obowiązek zgłaszania zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych w przypadku niektórych z nich. Od tej pory nie wymagają pozwolenia na budowę ani nawet zgłoszenia prace budowlane w zakresie:

 1. budowy:
  • parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m lub suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2, o ile są to obiekty budowlane związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej,
  • przydomowych basenów i oczek wodnych, o powierzchni do 50 m2,
  • opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych,
 2. remontu budynków, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, pod warunkiem, że remont nie dotyczy przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych,
 3. przebudowy:
  • parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m lub suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21m2, o ile są to obiekty budowlane związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej,
  • wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
  • wolnostojących budynków gospodarczych w tym garaży oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2 powierzchni działki,
  • wolnostojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500m2 powierzchni działki.

Komentarz

Od 1 stycznia 2017 roku osoby decydujące się na rozpoczęcie wyżej wskazanych robót budowlanych nie będą zobowiązane do zgłaszania chęci rozpoczęcia prac. Tym samym, nie muszą one przechodzić często długotrwałych procedur formalnych przed przystąpieniem do robót.

Autorzy: