Przeniesienie pozwolenia na budowę

Przeniesienie pozwolenia na budowę

8 kwietnia 2013

Na kogo można przenieść pozwolenie na budowę i na jakich warunkach? Kto jest uprawniony do złożenia wniosku o przeniesienie pozwolenia i jakie dokumenty musi do niego dołączyć? Jaki jest organ właściwy do rozpatrzenia wniosku? Co należy sprawdzić przed złożeniem wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę?

czytaj więcej
Remont a przebudowa

Czym się różni remont od przebudowy oraz jak się ma budowa do robót budowlanych na gruncie prawa budowlanego?

20 marca 2013

Analiza wniosków składanych do organów administracji architektoniczno-budowlanej pozwala stwierdzić, iż inwestorzy występując o pozwolenie na budowę lub zgłaszając roboty budowlane w sposób całkowicie dowolny i wymienny posługują się pojęciami takimi jak remont, modernizacja, montaż, przebudowa, roboty budowlane i budowa. Czy pojęcia te są tożsame? Jakie roboty budowlane składają się na remont a jakie na przebudowę? W przypadku jakich robót budowlanych wystarczy zgłoszenie, a na jakie wymagane jest już pozwolenie na budowę?

czytaj więcej