Wyodrębnienie lokali

Wyodrębnianie lokali znów będzie możliwe

27 sierpnia 2018

W dniu 25 lipca br. prezydent podpisał nowelizację ustawy o własności lokali. Celem wspomnianej regulacji, która wejdzie w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia, jest rozwiązanie istniejących od prawie roku problemów związanych z ustanawianiem odrębnej własności samodzielnych lokali.

czytaj więcej
Zasiedzenie przesyłu a posiadania zależne

Posiadanie zależne nieruchomości wywodzone ze stosunku obligacyjnego a możliwość zasiedzenia służebności przesyłu przez przedsiębiorcę przesyłowego – część I

21 grudnia 2016

Przedmiotem niniejszej publikacji są rozważania na temat tego, czy wykonywane przez przedsiębiorcę przesyłowego posiadanie zależne nieruchomości wyprowadzane ze stosunku obligacyjnego (np. umowy najmu, dzierżawy, użyczenia) w zakresie urządzeń przesyłowych zlokalizowanych na tej nieruchomości może prowadzić do zasiedzenia przez niego odpowiedniej służebności przesyłu.

czytaj więcej
Solidarna odpowiedzialność współwłaścicieli za podatek

Solidarna odpowiedzialność współwłaścicieli w podatku od nieruchomości

1 lutego 2016

Na czym polega solidarna odpowiedzialność współwłaścicieli? Co oznacza, że nieruchomość będąca przedmiotem współwłasności stanowi odrębny przedmiot opodatkowania? Kiedy osoba fizyczna musi złożyć deklarację podatkową w podatku od nieruchomości? Czy współwłaściciel nieruchomości odpowiada za podatek tylko w części przypadającej na jego udział?

czytaj więcej
Wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości wspólnej

Wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości wspólnej

14 kwietnia 2014

W jakim zakresie każdy ze współwłaścicieli może korzystać z nieruchomości wspólnej? Czy korzystanie przez współwłaściciela z nieruchomości wspólnej z wyłączeniem drugiego współwłaściciela stanowi dla korzystającego pożytek z tej nieruchomości? Czy współwłaściciel nieruchomości może domagać się podziału pożytków uzyskanych ze wspólnej nieruchomości od pozostałych współwłaścicieli – gdy sam jej nie użytkuje? Czy jeżeli nieruchomość wspólna jest wykorzystywana wyłącznie przez niektórych współwłaścicieli to współwłaściciele jej nieużytkujący mogą dochodzić z tego tytułu wynagrodzenia?

czytaj więcej
Małe wspólnoty zarząd nieruchomością wspólną

Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną w małych wspólnotach (do 7 lokali)

23 kwietnia 2013

Co należy rozumieć pod pojęciem zarządu nieruchomością wspólną? Jakie przepisy regulują zarząd nieruchomością wspólną w przypadku małych wspólnot? Które zachowania współwłaścicieli mogą być zakwalifikowane jako przekraczające zakres zwykłych czynności? Jakie są wymagania, aby współwłaściciele mogli ważnie dokonać czynności przekraczających zwykły zarząd?

czytaj więcej
Zwrot nakładów na nieruchomości wspólnej

Roszczenia o zwrot nakładów na nieruchomość pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości

11 kwietnia 2013

Zdarza się, iż przy współwłasności rzeczy, pomimo wielu współwłaścicieli, tylko jeden z nich ponosi na nią wydatki, inwestuje i ulepsza. Czy ma on wobec tego jakiekolwiek roszczenia o zwrot nakładów na nieruchomość względem pozostałych współwłaścicieli? Zwrotu jakich wydatków i wartości jakich nakładów można żądać od pozostałych współwłaścicieli i w jakim zakresie? W jakim terminie przedawniają się takie roszczenia?

czytaj więcej