Korzystanie z nieruchomości wspólnej

Ustalenie sposobu posiadania i korzystania z nieruchomości wspólnej przez współwłaścicieli

3 kwietnia 2013

W jaki sposób współwłaściciele mogą korzystać z nieruchomości wspólnej? Czy można uregulować posiadanie i korzystanie z nieruchomości wspólnej w inny sposób niż przewiduje to kodeks cywilny? Co to jest podział quod usum? Jak zapewnić, aby ustalony między współwłaścicielami sposób korzystania z nieruchomości wspólnej był wiążący mimo zmiany osoby współwłaściciela nieruchomości?

czytaj więcej