Zasiedzenie ziemi rolnej

Zasiedzenie ziemi rolnej przez rolnika indywidualnego

24 kwietnia 2017

Często zdarza się, że rolnicy prowadząc własne gospodarstwa, nagle dowiadują się, iż nie posiadają tytułu prawnego do nieruchomości. Refleksja co do stanu prawnego ziemi wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego przychodzi zazwyczaj w momencie, w którym ma ona się stać przedmiotem obrotu prawnego, najczęściej sprzedaży. Problem ma ogromne znaczenie praktyczne, ponieważ notariusz nie sporządzi umowy, jeżeli sprzedający nie wykaże swojego prawa własności. Z drugiej strony w praktyce często trudno jest ustalić tożsamość właściciela opuszczonej nieruchomości, którą rolnik uważał do tej pory za swoją własność i prowadził na niej gospodarstwo rolne.

czytaj więcej
Postępowanie egzekucyjne z nieruchomości

Przejęcie nieruchomości rolnej w toku postępowania egzekucyjnego

16 września 2016

Czy można przejąć na własność nieruchomość rolną bez przeprowadzenia licytacji komorniczej? Czy dopuszczalne jest przejęcie takiej nieruchomości pomimo braku nabywców na licytacji? Kto posiada uprawnienie do przejęcia nieruchomości? Sprawdź, jakie warunki należy spełnić, aby przejąć nieruchomość rolną w trakcie postępowania egzekucyjnego.

czytaj więcej
Licytacja komornicza nieruchomości rolnej

Licytacja komornicza nieruchomości rolnej po ostatnich zmianach prawa

9 września 2016

Kto może nabyć nieruchomość rolną na licytacji komorniczej? Czy istnieje ryzyko przedłużenia się egzekucji w przypadku, gdy jej przedmiotem jest taka nieruchomość? Czy ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi mogą wpłynąć na skuteczność dochodzenia należności od ich właścicieli? Na jakich zasadach Agencja Nieruchomości Rolnych może nabyć wylicytowaną nieruchomość rolną? Sprawdź, jak przebiega licytacja nieruchomości rolnej i jakie są szanse na odzyskanie długu w tym trybie.

czytaj więcej
Ziemia rolna w spółce prawo pierwokupu i wykupu

Prawo pierwokupu i wykupu, czyli co ulegnie zmianie, gdy „spółka rolna” stanie się spółką Skarbu Państwa?

21 lipca 2016

Jak skorzystanie przez Agencję Nieruchomości Rolnych z prawa pierwokupu lub wykupu może przyczynić się do ogromnych zmian w spółce będącej właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości rolnych? Kto skorzysta, a kto straci na nowych regulacjach prawnych? W jaki sposób przygotować spółkę do zmian i jakie są możliwości prywatyzacji spółki z udziałem Skarbu Państwa?

czytaj więcej
Budowa na gruncie rolnym bez decyzji o odrolnieniu

Budowa na gruncie rolnym bez decyzji o odrolnieniu może być kosztowna

15 lipca 2016

Planujesz budowę na gruncie rolnym? Kto podejmuje decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej? Ile trzeba zapłacić za rozpoczęcie budowy bez wymaganej decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej? Kto odpowiada za odrolnienie bez wymaganej decyzji? Sprawdź, ile kosztuje odrolnienie ziemi i jakie formalności należy spełnić.

czytaj więcej
Obrót ziemią rolną

Nowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi – zakup i sprzedaż ziemi w 2016

18 maja 2016

W odniesieniu do jakich prywatnych nieruchomości zastosowanie znajdą nowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi? Jaki wpływ na proces sprzedaży i zakupu ziemi rolnej mają nowe przepisy o kształtowaniu ustroju rolnego? Kiedy mamy do czynienia z nieruchomością rolną? Kto może nabyć nieruchomość rolną? Komu i kiedy przysługuje uprawnienie pierwokupu lub uprawnienie do nabycia ziemi rolnej?

czytaj więcej
Obrót ziemią rolną

Sprzedaż ziemi rolnej w 2016 roku

7 stycznia 2016

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która wejdzie w życie z 1 maja 2016 roku mocno ogranicza możliwość obrotu nieruchomościami rolnymi. Warto zastanowić się czy w okresie oczekiwania na nią nie dokonać czynności, które później będą niemożliwe lub co najmniej bardzo utrudnione. Komu przysługiwać będzie prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży prywatnych nieruchomości rolnych? Jakie czynności nie są objęte regulacjami nowego prawa pierwokupu? Czym charakteryzuje się prawo nabycia nieruchomości przysługujące Agencji Nieruchomości Rolnych? Jakie nieruchomości może nabyć Agencja? Jak zmienią się przepisy dotyczące nabywania nieruchomości rolnych Skarbu Państwa?

czytaj więcej
Dom na działce rolnej

Jak wybudować dom na działce rolnej?

15 kwietnia 2015

Czy możliwe jest wybudowanie domu na ziemi rolnej? Czy gmina odrolni działkę samodzielnie? Jak dokonać wyłączenia działki z produkcji rolnej? Do kogo skierować wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej? Jakie koszty niesie za sobą wyłączenie działki z produkcji rolnej?

czytaj więcej