Najem przedawnie roszczeń

Przedawnienie roszczeń ze stosunku najmu

Jakie mogą być roszczenia ze stosunku najmu? Czy termin przedawnienia roszczeń ze stosunku najmu dla wszystkich roszczeń jest taki sam? W jakim terminie strony umowy najmu mogą dochodzić wzajemnych roszczeń? Czy dla długości terminu przedawnienia roszczeń ze stosunku najmu ma znaczenie czy strony umowy najmu są przedsiębiorcami? Czy bieg terminu przedawnienia roszczeń z umowy najmu można przerwać?

czytaj więcej
wywłaszczenie nieruchomości przez podział

Wywłaszczenie nieruchomości przez podział

W jakiej sytuacji składając wniosek o podział nieruchomości możemy zostać pozbawieni tytułu prawnego do gruntu z mocy prawa? Czy skutek w postaci pozbawienia tytułu prawnego do gruntu powstaje jedynie gdy wydzielenie danego gruntu pod drogę jest widoczne tj. droga została już wybudowana, czy wystarczy, że droga jest dopiero planowana? Jak uchronić się przed opisywanymi skutkami decyzji podziałowej? Jakie prawa przysługują nam w związku z takim wywłaszczeniem? Kiedy powstanie roszczenie o zapłatę odszkodowania? Jaka będzie jego wysokość i w jaki sposób dochodzi do jego ustalenia?

czytaj więcej