Wypowiedzenie umowy najmu

Jak wypowiedzieć umowę najmu lokalu mieszkalnego

11 czerwca 2013

Czy najemca i wynajmujący mogą swobodnie wypowiedzieć umowę najmu lokalu mieszkalnego niewchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy i nie stanowiącej umowy najmu okazjonalnego? W jaki sposób wynajmujący może przeciwdziałać brakowi swobody przy wypowiadaniu umowy najmu lokalu mieszkalnego? Czy treść umowy najmu lokalu mieszkalnego musi zawsze dopuszczać możliwość jej rozwiązania w drodze wypowiedzenia?

czytaj więcej
Nieruchomość od osoby wpisanej do księgi wieczystej

Nabycie nieruchomości od osoby wpisanej do księgi wieczystej, która nie jest właścicielem nieruchomości

6 czerwca 2013

Czy można skutecznie nabyć nieruchomość od osoby nieuprawnionej? Jakie znaczenie ma rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych? Które działy księgi wieczystej obejmuje rękojmia? Jakie warunki musi spełnić osoba, która chce skorzystać z ochrony? Czy można polegać na odpisach z ksiąg wieczystych uzyskanych w sądach lub ich elektronicznych wersjach dostępnych w Internecie? Co wyłącza możliwość skorzystania z ochrony zapewnionej przez rękojmię? Czy można zrzec się ochrony wynikającej w rękojmi?

czytaj więcej
Nielegalne użytkowanie obiektu

Kiedy użytkowanie budynku można uznać za nielegalne?

Kiedy można mówić o nielegalnym użytkowaniu budynku? Czy każde działanie podejmowane wewnątrz niedokończonego budynku stanowi już o nielegalnym użytkowaniu? Jakich formalności należy dopełnić, aby nie narazić się na wysoką karę z tytułu nielegalnego użytkowania?

czytaj więcej