Nieruchomość od osoby wpisanej do księgi wieczystej

Nieruchomość od osoby wpisanej do księgi wieczystej