Administrator hipoteki

Administrator hipoteki

Kiedy należy powołać administratora hipoteki? Kto może być administratorem hipoteki? W jakiej formie zawarta być powinna umowa z administratorem? Jakie elementy powinna zawierać i co powinna regulować taka umowa? Czy administrator hipoteki określony w ustawie o księgach wieczystych i hipotece (dalej „ukwih”) to ta sama instytucja, która określona została w ustawie o obligacjach („ustawa o obligacjach”)?

czytaj więcej
Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

W jakiej sytuacji należąca do nas nieruchomość może zostać wywłaszczona? Jakie prawa przysługują nam w związku z wywłaszczeniem naszej nieruchomości? Kiedy w skutek wywłaszczenia powstanie roszczenie o zapłatę odszkodowania? Komu będzie przysługiwać stosowne odszkodowanie i kiedy powinno zostać wypłacone? Jaka będzie jego wysokość i w jaki sposób dochodzi do jej ustalenia?

czytaj więcej