Wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości wspólnej

Wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości wspólnej

14 kwietnia 2014

W jakim zakresie każdy ze współwłaścicieli może korzystać z nieruchomości wspólnej? Czy korzystanie przez współwłaściciela z nieruchomości wspólnej z wyłączeniem drugiego współwłaściciela stanowi dla korzystającego pożytek z tej nieruchomości? Czy współwłaściciel nieruchomości może domagać się podziału pożytków uzyskanych ze wspólnej nieruchomości od pozostałych współwłaścicieli – gdy sam jej nie użytkuje? Czy jeżeli nieruchomość wspólna jest wykorzystywana wyłącznie przez niektórych współwłaścicieli to współwłaściciele jej nieużytkujący mogą dochodzić z tego tytułu wynagrodzenia?

czytaj więcej