Użytkowanie wieczyste - zaktualizowana opłata

Użytkowanie wieczyste – zaktualizowana opłata