Sprzedaż nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

Sprzedaż nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków