Przesunięcie lub przeniesienie urządzenia przesyłowego

Przesunięcie lub przeniesienie urządzenia przesyłowego