wywłaszczenie nieruchomości przez podział

Wywłaszczenie nieruchomości przez podział

31 października 2014

W jakiej sytuacji składając wniosek o podział nieruchomości możemy zostać pozbawieni tytułu prawnego do gruntu z mocy prawa? Czy skutek w postaci pozbawienia tytułu prawnego do gruntu powstaje jedynie gdy wydzielenie danego gruntu pod drogę jest widoczne tj. droga została już wybudowana, czy wystarczy, że droga jest dopiero planowana? Jak uchronić się przed opisywanymi skutkami decyzji podziałowej? Jakie prawa przysługują nam w związku z takim wywłaszczeniem? Kiedy powstanie roszczenie o zapłatę odszkodowania? Jaka będzie jego wysokość i w jaki sposób dochodzi do jego ustalenia?

czytaj więcej
Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

23 czerwca 2014

W jakiej sytuacji należąca do nas nieruchomość może zostać wywłaszczona? Jakie prawa przysługują nam w związku z wywłaszczeniem naszej nieruchomości? Kiedy w skutek wywłaszczenia powstanie roszczenie o zapłatę odszkodowania? Komu będzie przysługiwać stosowne odszkodowanie i kiedy powinno zostać wypłacone? Jaka będzie jego wysokość i w jaki sposób dochodzi do jej ustalenia?

czytaj więcej
Procedura zwrotu nieruchomości

Procedura zwrotu nieruchomości, przejętych w oparciu o dekret PKWN z 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej

22 lutego 2013

Przebieg procedury zwrotu nieruchomości, stanowiących własność osób fizycznych lub prawnych, przejętych na podstawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej. Kto jest organem właściwym w postępowaniu o zwrot nieruchomości? Co może być dowodem w sprawie? Do kogo możemy się odwoływać?

czytaj więcej