Wycinka drzew

Będzie łatwiej wyciąć drzewo

13 stycznia 2017

Nowe regulacje wynikające z ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw, którą uchwalił Sejm 16 grudnia 2016 roku, powinny uprościć proces wycinki drzew i krzewów z nieruchomości. Dlatego też od 1 stycznia 2017 roku rozszerzeniu uległ katalog przypadków, w których na usunięcie drzewa lub krzewu pozwolenie w ogóle nie będzie potrzebne bądź też nie będzie pobierana z tego tytułu opłata. Ustawa zakłada również uproszczenie sposobu ustalenia opłaty za wycinkę.

czytaj więcej
Wycinka drzew

Wycinka drzew z nieruchomości

17 maja 2016

Mogłoby się wydawać, że wycięcie drzewa lub krzewu rosnącego na nieruchomości stanowiącej naszą własność nie powinno nikogo interesować. W końcu, kogo grunt tego drzewo. Nic bardziej mylnego. Wycięcie niektórych rodzajów drzew bez wymaganego ustawą o ochronie przyrody pozwolenia wiąże się z koniecznością uiszczenia wysokich kar. Kto może wyciąć drzewa rosnące na działce? Jakich formalności należy dołożyć, aby nie narazić się na karę pieniężną? Gdzie złożyć wniosek o wycinkę drzew? Jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia? Jaką opłatę trzeba ponieść z tytułu usunięcia drzewa, a kiedy nie trzeba jej uiszczać? Kto wydaje zgodę na wycinkę?

czytaj więcej