Najem a dzierżawa

Umowa najmu, a umowa dzierżawy nieruchomości

25 lutego 2014

Czym różni się umowa najmu od umowy dzierżawy nieruchomości? Co to są pożytki? Jakie są terminy wypowiedzenia każdej z umów? Kogo obciąża koszt utrzymania nieruchomości w czasie trwania najmu i dzierżawy? Czy dzierżawca lub najemca może mieć roszczenie o obniżenie umówionego czynszu?

czytaj więcej
Przeniesienie własności nieruchomości

Pełnomocnictwo do przeniesienia własności nieruchomości

Czy przeniesienia własności nieruchomości można dokonać przez pełnomocnika? Kto może być pełnomocnikiem? Jakie skutki wywołuje jego ustanowienie? Jak powinno wyglądać pełnomocnictwo do przeniesienia własności nieruchomości? Wzór pełnomocnictwa do przeniesienia własności nieruchomości.

czytaj więcej