Zaprzestanie realizacji robót budowlanych ze względu na siłę wyższą – epidemię

umowa o roboty budowlane a siła wyższa