Zaprzestanie realizacji robót budowlanych ze względu na siłę wyższą – epidemię