Uchwała wspólnoty mieszakniowej poza zebraniem

Podjęcie uchwały przez wspólnotę mieszkaniową poza zebraniem właścicieli

14 maja 2013

W jaki sposób wspólnota mieszkaniowa podejmuje decyzje dotyczące nieruchomości wspólnej? Które wspólnoty nie mają obowiązku podejmowania decyzji w drodze uchwał? Jakie czynności zarządu dotyczące nieruchomości wspólnej wymagają podjęcia uchwały przez wspólnotę? Jakie są sposoby podjęcia uchwały przez wspólnotę? Czy można podjąć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej poza zebraniem wspólnoty mieszkaniowej? Na czym polega podjęcie uchwały w drodze indywidualnego zbierania głosów? Kto może zbierać głosy w trybie ich indywidualnego zbierania? Czy zebranie głosów przez osobę nieuprawnioną skutkuje jej wadliwością i możliwością jej uchylenia? W jaki sposób właściciel dowiaduje się o treści uchwały podjętej poza zebraniem wspólnoty? Jakie znaczenie ma powiadomienie o treści uchwały zapadłej poza zebraniem?

czytaj więcej
Wspólnota mieszkaniowa w spółdzielni

Jak założyć wspólnotę mieszkaniową w spółdzielni?

Jak założyć wspólnotę mieszkaniową w spółdzielni? Jakie są możliwe sposoby przekształcenia spółdzielni we wspólnotę? Jak wyodrębnić wspólnotę ze spółdzielni? Czy zarząd spółdzielni może sprzeciwić się powstaniu wspólnoty mieszkaniowej? Kto sprawuje zarząd we wspólnocie powstałej ze spółdzielni? Czy wraz z powstaniem wspólnoty jej członkowie tracą status członków spółdzielni?

czytaj więcej