Podatek od nieruchomości za garaż

Garaże a podatek od nieruchomości

1 lutego 2016

Czy garaże podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości? Jaka jest właściwa stawka podatku od nieruchomości dla garaży stanowiących odrębny przedmiot własności usytuowanych w bloku mieszkalnym?

czytaj więcej
Solidarna odpowiedzialność współwłaścicieli za podatek

Solidarna odpowiedzialność współwłaścicieli w podatku od nieruchomości

Na czym polega solidarna odpowiedzialność współwłaścicieli? Co oznacza, że nieruchomość będąca przedmiotem współwłasności stanowi odrębny przedmiot opodatkowania? Kiedy osoba fizyczna musi złożyć deklarację podatkową w podatku od nieruchomości? Czy współwłaściciel nieruchomości odpowiada za podatek tylko w części przypadającej na jego udział?

czytaj więcej