Umowa sprzedaży nieruchomości

Umowa sprzedaży nieruchomości – najważniejsze problemy

31 października 2013

Jakie minimum treści powinna zawierać umowa sprzedaży nieruchomości? Jak określona powinna być cena sprzedaży nieruchomości? Jakie obowiązki mają wobec siebie strony umowy sprzedaży nieruchomość? Jakie uprawnienia z tytułu wystąpienia wad nieruchomości ma kupujący jeśli nieruchomość jest nowa (np. lokal nabywany od dewelopera), a jakie jeśli nieruchomość była wcześniej przedmiotem obrotu (np. dom jednorodzinny nabywany od jego kolejnych właścicieli)? Terminy przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży.

czytaj więcej
Księga wieczysta dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Księga wieczysta dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Czy istnieje obowiązek założenia księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu? Jak założyć taką księgę wieczystą? Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku do ksiąg wieczystych? Jakie informacje zawiera księga wieczysta prowadzona dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu? Kiedy założenie księgi wieczystej okazuje się być konieczne? Jakie są korzyści z założenia księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu?

czytaj więcej
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w drodze zapisu windykacyjnego

Co to jest zapis windykacyjny w prawie spadkowym i jak można go ustanowić? Kiedy zapis będzie bezskuteczny? Czy cudzoziemiec może być zapisobiercą windykacyjnym? Jakie obowiązki muszą spełnić cudzoziemcy, którzy chcą nabyć nieruchomość w drodze spadku? Co dzieję się z nieruchomością, która nie może zostać nabyta przez cudzoziemca?

czytaj więcej
Zwrot bonifikaty na zakup mieszkania od gminy

Zwrot bonifikaty udzielonej na zakup mieszkania od gminy

Po jakim czasie można sprzedać mieszkanie nabyte od gminy, bez obowiązku zwrotu bonifikaty udzielonej przy jego zakupie? W jakim terminie gmina może dochodzić zwrotu bonifikaty? Czy istnieją przypadki pozwalające na zachowanie bonifikaty pomimo sprzedaży lokalu przed ustawowo określonym terminem związanym z obowiązkiem zwrotu bonifikaty?

czytaj więcej