Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w drodze zapisu windykacyjnego

31 października 2013

Co to jest zapis windykacyjny w prawie spadkowym i jak można go ustanowić? Kiedy zapis będzie bezskuteczny? Czy cudzoziemiec może być zapisobiercą windykacyjnym? Jakie obowiązki muszą spełnić cudzoziemcy, którzy chcą nabyć nieruchomość w drodze spadku? Co dzieję się z nieruchomością, która nie może zostać nabyta przez cudzoziemca?

czytaj więcej