Legalizacja samowoli budolanej

Legalizacja samowoli budowlanej po nowemu – rewolucji nie ma

2 kwietnia 2020

W dniu 3 marca 2020 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Założeniem ustawodawcy było usprawnienie procesu inwestycyjnego. Jedną ze zmian jaką przewiduje nowelizacja jest modyfikacja przepisów w zakresie legalizacji samowoli budowlanej. Analiza nowych przepisów pozwala jednak stwierdzić, iż rewolucji w legalizacji samowoli budowlanych nie będzie. Głównym założeniem nowelizacji jest przerzucenie na inwestora decyzji co do tego, czy chce przeprowadzić postępowanie legalizacyjne. Jedyną zmianą jaka budzi emocje jest możliwość zalegalizowania starych samowoli budowlanych bez konieczności uiszczenia wysokiej opłaty legalizacyjnej.

czytaj więcej
nielegalne użytkowanie

Kara za nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego będzie nakładana do skutku

6 marca 2020

Prezydent podpisał w dniu 3 marca 2020 r. ustawę o zmianie Prawa budowlanego. Nowelizacja przewiduje bat na inwestorów, którzy po zakończeniu budowy nie dokonali zgłoszenia jej zakończenia lub nie uzyskali pozwolenia na użytkowanie a przystąpili do użytkowania zrealizowanego obiektu budowlanego. Nowelizacja zakłada, że kara za nielegalne użytkowanie, inaczej niż ma to miejsce aktualnie, będzie mogła być wymierzana wielokrotnie – do skutku.

czytaj więcej
Opłata legalizacyjna PRL

Nie zapłacisz za legalizację samowoli budowlanej sprzed 1995 roku

17 marca 2017

Zdarza się, że kupujemy lub dziedziczymy nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym wraz z towarzyszącymi mu budynkami gospodarczymi. Wychodzimy z założenia, że skoro budynki na działce stoją od kilkunastu lub kilkudziesięciu lat, to z całą pewnością zostały one posadowione legalnie i tak też są użytkowane.

czytaj więcej
Nielegalne użytkowanie obiektu

Kiedy użytkowanie budynku można uznać za nielegalne?

5 czerwca 2013

Kiedy można mówić o nielegalnym użytkowaniu budynku? Czy każde działanie podejmowane wewnątrz niedokończonego budynku stanowi już o nielegalnym użytkowaniu? Jakich formalności należy dopełnić, aby nie narazić się na wysoką karę z tytułu nielegalnego użytkowania?

czytaj więcej