Odwrócona hipoteka

Odwrócona hipoteka – czyli odwrócony kredyt hipoteczny

20 kwietnia 2016

Pomimo, że od wejścia w życie ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym upłynął ponad rok, a instytucja odwróconej hipoteki jest coraz częściej wykorzystywana, w dalszym ciągu pojawia się wokół niej wiele wątpliwości i pytań, na które warto znać odpowiedź. Czym jest odwrócona hipoteka? W jaki sposób bank może zabezpieczyć udzielany kredyt? Czy nieruchomość, na której ustanowiono zabezpieczenie, może zostać zbyta przez kredytobiorcę? Czy kredytobiorca może od umowy odstąpić lub ją wypowiedzieć? Jakie obowiązki obciążają kredytobiorcę i jego spadkobierców? Jaka jest sytuacja spadkobierców kredytobiorcy po jego śmierci?

czytaj więcej