Nakłady poczynione przez dzierżawcę

Nakłady poczynione przez dzierżawcę