odmowa odbioru budowlanego

odmowa odbioru budowlanego