Istotne odstapienie od projektu

Istotne odstapienie od projektu