Umowa sprzedaży nieruchomości

Umowa sprzedaży nieruchomości – najważniejsze problemy

31 października 2013

Jakie minimum treści powinna zawierać umowa sprzedaży nieruchomości? Jak określona powinna być cena sprzedaży nieruchomości? Jakie obowiązki mają wobec siebie strony umowy sprzedaży nieruchomość? Jakie uprawnienia z tytułu wystąpienia wad nieruchomości ma kupujący jeśli nieruchomość jest nowa (np. lokal nabywany od dewelopera), a jakie jeśli nieruchomość była wcześniej przedmiotem obrotu (np. dom jednorodzinny nabywany od jego kolejnych właścicieli)? Terminy przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży.

czytaj więcej
Zwrot bonifikaty na zakup mieszkania od gminy

Zwrot bonifikaty udzielonej na zakup mieszkania od gminy

Po jakim czasie można sprzedać mieszkanie nabyte od gminy, bez obowiązku zwrotu bonifikaty udzielonej przy jego zakupie? W jakim terminie gmina może dochodzić zwrotu bonifikaty? Czy istnieją przypadki pozwalające na zachowanie bonifikaty pomimo sprzedaży lokalu przed ustawowo określonym terminem związanym z obowiązkiem zwrotu bonifikaty?

czytaj więcej
Nieruchomość od osoby wpisanej do księgi wieczystej

Nabycie nieruchomości od osoby wpisanej do księgi wieczystej, która nie jest właścicielem nieruchomości

6 czerwca 2013

Czy można skutecznie nabyć nieruchomość od osoby nieuprawnionej? Jakie znaczenie ma rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych? Które działy księgi wieczystej obejmuje rękojmia? Jakie warunki musi spełnić osoba, która chce skorzystać z ochrony? Czy można polegać na odpisach z ksiąg wieczystych uzyskanych w sądach lub ich elektronicznych wersjach dostępnych w Internecie? Co wyłącza możliwość skorzystania z ochrony zapewnionej przez rękojmię? Czy można zrzec się ochrony wynikającej w rękojmi?

czytaj więcej
Zadatek a zaliczka

Zadatek a zaliczka

9 maja 2013

Czym różni się zadatek od zaliczki? Czy zadatek jest zwrotny? Czy aby nadać dokonywanej wpłacie znaczenia tożsamego z zadatkiem wystarczy w umowie wskazać, że kwota wpłacana będzie tytułem zadatku? Jakie roszczenia przysługują kupującemu jeśli wpłacił zaliczkę a umowa sprzedaży nieruchomości nie została zawarta? Czy kwoty wpłacone tytułem zadatku lub zaliczki są częścią ceny sprzedaży nieruchomości? Czy można dochodzić roszczeń odszkodowawczych ponad kwotę zadatku?

czytaj więcej
Przedwstępna umowa sprzedazy nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

26 kwietnia 2013

Istotne elementy umowy przedwstępnej. Jaką formę powinna mieć umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości? Znaczenie zawarcia umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego oraz w zwykłej formie pisemnej. Jakie są roszczenia stron umowy przedwstępnej? Jakie są terminy przedawnienia roszczeń wynikających z umowy przedwstępnej?

czytaj więcej