Przesunięcie lub przeniesienie urządzenia przesyłowego

Przesunięcie lub przeniesienie urządzenia przesyłowego

21 stycznia 2016

Czy właściciel nieruchomości zajętej pod infrastrukturę sieciową np. słup energetyczny może domagać się od przedsiębiorcy przesyłowego usunięcia urządzeń przesyłowych z jego nieruchomości bądź też przeniesienia ich w inne miejsce w granicach jego działki?

czytaj więcej
Umowa przedwstępna sprzedaży domu

Na co uważać przy zawieraniu umowy przedwstępnej sprzedaży domu czy mieszkania

7 stycznia 2016

Umowa przedwstępna przypadku sprzedaży domu lub mieszkania jest dokumentem zabezpieczającym interesy stron do czasu podpisania ostatecznej umowy. Praktyka obrotu gospodarczego pokazuje, że instytucja tzw. umowy przedwstępnej jest dość często stosowana, w szczególności w przypadku transakcji na rynku nieruchomości. Warto więc znać odpowiedź na kilka kluczowych pytań. Czym jest umowa przedwstępna i do czego zobowiązuje strony? Czy w umowie przedwstępnej musi być wpisana cena i termin zawarcia umowy przyrzeczonej? Kto i kiedy może wyznaczyć termin zawarcia umowy przyrzeczonej? Na jakich zasad przysługuje odszkodowanie za uchylanie się od zawarcia umowy przedwstępnej? Kiedy przedawnia się roszczenie o zwrot zaliczki wpłaconej na poczet ceny?

czytaj więcej
Obrót ziemią rolną

Sprzedaż ziemi rolnej w 2016 roku

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która wejdzie w życie z 1 maja 2016 roku mocno ogranicza możliwość obrotu nieruchomościami rolnymi. Warto zastanowić się czy w okresie oczekiwania na nią nie dokonać czynności, które później będą niemożliwe lub co najmniej bardzo utrudnione. Komu przysługiwać będzie prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży prywatnych nieruchomości rolnych? Jakie czynności nie są objęte regulacjami nowego prawa pierwokupu? Czym charakteryzuje się prawo nabycia nieruchomości przysługujące Agencji Nieruchomości Rolnych? Jakie nieruchomości może nabyć Agencja? Jak zmienią się przepisy dotyczące nabywania nieruchomości rolnych Skarbu Państwa?

czytaj więcej